Tel: 044 23782178 | Mail: ibm@drmgrdu.ac.inOur Alumni at IBM

 1. Chirag Saxena  2008-2012, IBM Bangalore
 2. Nimish Khandelwal 2008-2012, IBM Bangalore
 3. Jyoti Puja  2008-2012, IBM Bangalore
 4. Shambhavi  2008-2012, IBM Bangalore
 5. Krishna Ballesh 2007-2011, IBM Chennai
 6. Alok Mitra  2005-2009, IBM Bangalore
 7. Kishore Kunal  2005-2009, IBM Bangalore
 8. GuruMukh Gupta  2005-2009,t IBM Kolkata
 9. Tamilselvan  2005-2009, IBM Chennai
 10. Goutam 2005-2009, IBM Bangalore
 11. Y.Madhavi  2004-2008,t IBM Hyderabad
 12. Shailesh Kumar Jha 2004-08, IBM Bangalore
 13. Sourabh Kumar Choubey 2004-08, IBM Bangalore
 14. Sourabh Bose 2004-08, IBM Bangalore
 15. Amit Kumar Roy  2003-2007, IBM Gurgaon
 16. Anuradha  1994-1998, IBM Chennai

TGMC Alumni Career Profile

TGMC 2010

S. No. Name Employment Status
01 KUMAR SAURABH CTS , Pune
02 SANTANU HCL
03 SOMA SAHA MPHASIS BFL,Chennai
04 SAPATH JOHRI FORCE 10
05 ALOK KUMAR FORCE 10
06 SUDHANSU HCL
07 PANKAJ GUPTA HCL
08 VASANTH HCL
09 SHEOLI HCL
10 PRITAM MPHASIS BFL,Chennai
11 DINESH RATHORE FlipKart Bangalore

TGMC 2009

S. No. Name Employment Status
01 SANGEETHA.A CAPGEMINI,Chennai
02 ANAND VARDHAN TCS,Chennai
03 TAUSEEF AHMED SAP LAB,Bangalore
04 UMA KUMARI iGATE,Bangalore
05 SUSHMITA KUMARI HCL Technologies,Chennai
06 MANISH SINGH Preparing for IPS